امام حسین(ع) : اگر دین ندارید آزاد مرد باشید پیامبر اکرم : کسی که برادر مسلمانش در قرضی به او نیاز پیدا کند و او بتواند قرض بدهد و چنین نکند ، خداوند بوی بهشت را بر او حرام می کند . امام رضا (ع) : از امام رضا ع نقل شده است که فرمود : کسی که قرض بگیرد در صورتی که تصمیم داشته باشد انرا پس بدهد ، در امان خداست تا انرا ادا کند ، ولی اگر تصمیم نداشته باشد ان را به صاحبش برگرداند دزد محسوب می شود
نام :سید رضا یزدانی
سمت :مدیر عامل و رییس هیئت مدیره
رییس شعبه مرکزی
نام :علی راستگو
سمت :عضو اصلی هیئت مدیره
رییس هیئت امناء
نام :بهرام غفوری
سمت :عضو اصلی هیئت مدیره
قائم مقام مدیر عامل
نام :منصور منیوتی
سمت :عضو اصلی و منشی هیئت مدیره
-
نام :عبدالرسول عظیمی نژاد
سمت :عضو اصلی هیئت مدیره
نایب رییس هیئت مدیره
نام :هاشم پیمانفر
سمت :عضو اصلی هیئت مدیره
-
نام :محمد رضا ساجدی
سمت :عضو اصلی هیئت مدیره
-
نام :محمد هادی احمدی خواه
سمت :عضو علی البدل هیئت مدیره
-
نام :مصطفی امامی
سمت :عضو علی البدل هیئت مدیره
-